AdobeStock_243447472.jpeg
Resurs 1300 (kopia)2.png

Vård i hemmet

Behöver du sjukvård, utprovning av hjälpmedel eller  sjukgymnastik? Vi ser till att du får den hjälp du behöver av legitimerad personal.

Namnlöst-1 (kopia)2.png

Hjälp i hemmet

Vi hjälper dig i din vardag med servicetjänster som städ, tvätt, inköp och hemtjänst! 

Resurs 1300 (kopia)2.png

Bemanning i vården

Vi garanterar dig samma sjuksköterska under hela uppdragsperioden. 

Namnlöst-1.png

Hitta ditt nästa uppdrag här!

Tveka inte att höra av dig!

Om oss

Continuum är ett vårdföretag som är verksamt inom vård och omsorg samt hyr ut legitimerad vårdpersonal till kommuner, landsting och privata vårdgivare.

 
 

Vår historia

Continuum är en del av Rotam A/S som etablerades i Norge 2007 med huvudkontor i Bergen. Bakgrunden till vår start var när Norges dåvarande statsminister Jens Stoltenberg gick ut i norsk media med ett tydligt budskap att ”Norge inte längre var självförsörjande inom vissa yrken”. De yrkeskategorier han tog upp som exempel var sjuksköterskor och läkare. Där och då blev idén verklighet med att erbjuda legitimerad personal från EU att arbeta inom vårdsektorn i Norge. Det blev mycket mer än bara ett traditionellt bemanningsföretagVårt koncept fick ett varmt mottagande på marknaden. Det gick bra för företaget i Norge och tidigt insåg man även att behovet och efterfrågan var stor i Sverige. Continuum etablerar sin verksamhet i Sverige under 2013. Inriktningen blir sjuksköterskor och de första åren hade Continuum cirka 60 medarbetare i tjänst. Vi har sedan starten i Sverige försett den svenska vården med ett tillskott på mycket kompetenta sjuksköterskor. Under 2018 tog vi nästa steg i vår utveckling genom att bli vårdgivare och erbjuda våra tjänster inom hemsjukvård och hemtjänst. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och vårt mål är att bli den ledande aktören där behovet finns av legitmerad vårdpersonal.

 

Organisationen

Continuum AB är ett helägt dotterbolag till Rotam A/S. I Rotam ingår de norska aktiebolagen Seie A/S, BoHjemme A/S och Assent A/S samt det svenska aktiebolaget Continuum AB. Continuum har kontor i Stockholm, Vilnius, Klaipedá samt i Madrid. I Rotam A/S ingår även vår språkskola vid namn SLS - Selection & Language Services. SLS är en språkskola och ett rekryteringsföretag. SLS rekryterar framtidens medarbetare för att sedan genomföra språkutbildning med högskoleutbildade lärare. Språkskolan är certifierad och testcenter för SWEDEX. SLS genomför företagsutbildningar, kurser och privatlektioner för dem som behöver lära sitt ett språk för att kunna studera eller arbeta utomlands. SLS erbjuder språkutbildning i norska, svenska, danska, engelska, ryska franska, tyska och holländska. 

Fullständig information gällande vår organisation finns att hitta på https://www.allabolag.se/5569116295/continuum-ab.

Vi erbjuder ett unikt koncept som bygger på våra fyra hörnstenar: Kontinuitet, Förutsägbarhet, Närvarande och Följsamhet. Vi är en unik resurs som öppnar många dörrar – vårt koncept ger dig som kund: trygghet när legitimerad personal skall vara på plats, tid till verksamhetsplanering, leveransgaranti och ett stöd i genomförandet av uppdraget samt möjligheten om behov finns att öppna upp fler vårdplatser. Vi önskar en nära dialog med våra kunder och vår personal. Vi har arbetsstöd och koordinatorer i varje medarbetares respektive hemland och svensk verksamhet med legitimerade sjuksköterskor som är konsultchefer, verksamhetschefer, samordnader samt MAS på plats i Sverige. Specialister som är ditt stöd och din kontakt.

 

Vårt koncept

Kontinuitet -

Vi garanterar dig samma legitimerade vårdpersonal under hela uppdragsperioden.

Förutsägbarhet -

Vi anställer alla vår legitimerade vårdpersonal i förväg vilket skapar en förutsättning till långsiktig verksamhetsplanering.

Närvarande -

Ett uppdrag är ett samarbete där vi är på plats för våra  medarbetare och för dig som kund.

Följsamhet -

Ert behov styr våra medarbetares arbetstider och inte tvärtom.

 

Våra värderingar

Vår framgång utgår alltid ifrån våra värderingar i vårt arbete och våra framsteg gör vi alltid tillsammans med våra medarbetare och kunder. Allt bygger på grundvärderingen och visionen att ”ta hand om människor”.

Inkluderande - vi har plats för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi behandlar människor med öppenhet och respekt.

Vårt mål är att vara engagerade, inkluderande, ansvarsfulla och bidra till en ”hälsosam galenskap”. Vi är mycket måna om vår personal och vill att de ska ha kul på jobbet!

Engageradeinnebär att vi alltid sätter individen i fokus. Vi är engagerade och samarbetsvilliga och går den extra milen för att hitta den bästa lösningen.

Ansvarsfulla - du kan lita på oss. Vi följer etiska riktlinjer i hanteringen av myndighetskrav, lagar och avtal. Vi är en professionell och seriös arbetsgivare och affärspartner.

"Hälsosam galenskap" - vi har en positiv inställning och uppmuntrar till att ha roligt på jobbet. Vi tänker utanför boxen, uppmuntrar till kreativa lösningar och utövar "hälsosam galenskap" i vårt arbete.

 

Vår QHSE Policy(Kvalitet, Hälsa, Säkerhet och Miljö) är att bedriva vår verksamhet på ett sätt som förhindrar skador på människor och miljön samt ger högkvalitativa tjänster som konsekvent uppfyller våra kunders förväntningar.

För att uppnå vår vision och våra mål med vårt QHSE arbete, skall  vi bedriva vår verksamhet i enlighet med följande krav:

• Vi tillhandahåller och upprätthåller en säker och hälsosam arbetsplats samt arbetsutrustning genom att identifiera, bedöma och hantera risker på alla nivåer inom vår verksamhet.

• Vår verksamhet skall både kortsiktigt och långsiktigt ha så låg miljöpåverkan som möjligt genom en aktiv planering av vårt miljöarbete.

• Vi främjar, uppmuntrar och engagerar till kontinuerliga förbättringar för att ständigt följa och utveckla vårt QHSE-arbete. Överensstämmelse och uppfyllelse genomförs genom övervakning, rapportering och revision.

QHSE-policy

 

Jobba hos oss

Vi anställer all legitmerad vårdpersonal  innan vi har ett uppdrag. Det är unikt!

 
 
Rekrytering
Språkutbildning
Ut på uppdrag

Rekrytering

Vi anställer all legitimerad vårdpersonal innan vi har ett uppdrag. Vi vet hur många personer som vi har anställt inom EU ca 6-7 månader innan de kommer till Sverige för att jobba. Det finns ingen annan vårdgivare eller bemanningsbolag som arbetar på detta sätt. De rekryterar oftast resursen vanligtvis efter att de fått ett utökat personal behov eller en ny uppdragsförfrågan.

Vår rekrytering sker löpande, vi söker upp personal, genomför informationsmöte och träffar samt tar emot spontanansökningar från framtida medarbetare. 

Vi har med framgång och under lång tid  genomfört vår kompetensbaserade rekryteringsprocess för att finna våra medarbetare. Efterfrågad kompetens är ett långsiktigt arbete som Continuum hanterar genom att vi matchar utvalda kompetensprofiler med vilken typ av legitmerad vårdpersonal som vi i framtiden vill anställa. Denna information samlas in från uppdragsbeskrivningar, erfarenheter från pågående uppdrag, dialog med privatpersoner/enhetschefer/verksamhetschefer. Vi har möjligheten att jobba på detta sätt eftersom vi anställer all vår legitmerade vårdpersonal innan vi har uppdrag och att vi har dedikerade rekryteringsspecialister som enbart arbetar med att finna nya medarbetare som matchar framtidens behov.

Språkutbilding

Continuums legitmerade vårdpersonal inom EU studerar språk på heltid under 21-23 veckor. Vår språkutbildning är indelad i sex nivåer enligt Europarådets referensram för språk, CEFR. Språkskolan utbildar på alla nivåer, från A1 till C2. Våra medarbetare genomför språkutbildning till nivå B2. Här ingår grammatik, läsa, skriva och tala. Fokus ligger på det svenska språket med både teoretiska och praktiska övningar. Muntligt och skriftligt språktest enligt SWEDEX genomförs som avslutning. De rekryterade medarbetarna kompletterar sin utbildning med ett program för självstudier och eget praktiskt arbete. Våra svenska legitimerade konsultchefer som arbetar i Sverige besöker språkskolorna för att utbilda inom svensk sjukvård,  vård och omsorg, patientsäkerhet, lagar och förordningar samt olikheter i yrkesrollen och kulturella skillnader. 

SLS, Selection & Language Services, är en certifierad språkskola som har språkutbildningar, kurser och privatlektioner för dem som behöver komplettera språkkunskaper för att kunna studera eller arbeta utomlands.  

Arbetsgivare

Vår arbetsmodell startar med att du har en kontakt med oss på Continuum. För vår vårdpersonal finns alltid en konsultchef eller samordnare tillgänglig på telefon dygnets alla timmar och årets alla dagar. Anpassad introduktion inom sjukvården i samråd med legitmerad personal och enhetschef. Vi arbetar med checklistor för bästa introduktion.

Genom ett strukturerat arbetssätt och tät kontakt med vår medarbetrare så behåller vi en mycket hög kvalitet vid genomförandet av uppdraget. 

Varje vecka eller månad genomför vi på Continuum ett personligt besök hos dig som uppdragsgivare. Vi genomför avstämning och inhämtar feedback från dig som kund.

Om behov finns kan skifte av medarbetare ske eller om annan hjälp krävs så tar Continuum´s samordnare eller konsultchef fram en handlingsplan efter er avstämninga. Vi arbetar aktivt med våra medarbetare som även följs upp efter individuell utvecklingsplan. 

Vi är lyhörda för våra medarbetares önskemål. både när det gäller kompetens, utveckling, arbetstider och efterfrågat behov. Vår medarbetare får en presentation av uppdraget, både det patientnära arbetet och det medicinska behovet samt kundens övriga  förväntningar. När vår medarbetare tackar ja till uppdraget är hen informerad och medveten  om vikten av kontinuitet, närvarande och vår följsamhet.

 
 

Patientsäkerhet och Kompetenshöjning

För säker beprövad kommunikation är alla våra legitimerade medarbetare från Continuum utbildade i kommunikationshjälpmedlet SBAR. Continuum arbetar med ”körkort” för vår legitimerade personal där ex blodtransfusion, FASS kunskaper, användning av Vårdhandboken testas och godkänns före uppdrag.

Continuum arbetar med avvikelsesystemet Landax där  konsultchefer, samordnare, MAS och Continuums medarbetare kan lägga in avvikelser. Det är ett system som gör att det är lätt att följa upp avvikelser och att aktivt arbeta med förbättringar.

Vi erbjuder medicinska utbildningar 1 ggr/månad där aktuella ämnen diskuteras ur ett vetenskapligt perspektiv. Vi arbetar även med personlig utveckling och coachning av våra mearbetare inför och under hela uppdraget. Vi säkerställer med uppdragsgivaren vilken medicinsk utrustning som vår legitimerad personal skall kunna behärska, och ordnar med utbildning vid behov. Genom kontinuitet med samma legitmerade medarbatere under hela uppdraget (minst 2 månader) så är vår vårdpersonal väl förtrogen med rutiner, lokaler, kollegor, ledningssystem som leder till ökad patientsäkerhet.

 

Leverans och kvalité

ISO och HMS

Inom Continuum arbetar vi enligt fastställda processer och metoder,

allt i enlighet med svenska lagar och regler. Alla våra rutiner och processer är certifierade enligt ISO 9001:2015, vilket är grunden för vår leveranssäkerhet och kvalitet.  

Vi är mycket stolta över vårt HMS-arbete (hälsa-miljö-säkerhet) där fokus är på att ständigt förbättra vårt arbetsgivaransvar.

Internkontroll

Avvikelsehantering

Continuum har ett väl fungerande system för kvalitetskontroll och avvikelsehantering. Landax är vårt avvikelsesystem som har kommunicerats till alla anställda och som alla har tillgång till eftersom det är webbaserat.

Implementeringen och användandet av systemet verifieras genom regelbundna revisioner och underhåll av tredje part. Huvud- och stödprocesser beskrivs i metodbeskrivningar för att göra dem tydliga och synliga för våra medarbetare. KPI (Key Performance Indicator) är inriktade på att mäta och övervaka effekterna av varje enskild process.

 

En uppsättning HSEQ-rutiner säkerställer att vi kontrollerar alla våra processer på ett effektivt sätt.

Vi är alltid angelägna om noggrann orderuppföljning. I detta arbete säkerhetsställer våra kvalitetssystem att dokumentation och leverans är korrekt. Vi gör detta för att överträffa den standard som vi själva, våra anställda och våra kunder kräver. Det ger oss också värdefull information inför utvärdering och ger oss möjlighet till förbättring av våra rutiner och processer. 

Nollvision

Continuum har ett starkt fokus på kvalitet och strävar efter vår nollvision gällande skador bland våra medarbetare. Våra konsultchefer arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare mot detta mål genom utbildning, handledning och uppföljning. Vi gör exempelvis alltid en arbetsmiljörond hos våra kunder för att eliminera risker och problem.

Vår personal

Vår personal är legitimerad vårdpersonal inom EU som har en ambition att bidraga och viljan att göra en förändring i sina liv. De är nyfikna och modiga personer som vill göra något nytt, något annorlunda och göra skillnad både för patienten, dig som är äldre och för sig själva på det personliga planet. Vår vårdpersonal är flerspråkiga, mångkulturella och vana att möta dig på det personliga sätter i svåra situationer oavsett var i världen de arbetar. Många av våra legitimerde medarbetare har specialistutbildning från hemlandet vilket gör att de har en mycket hög medicinsk kompetens.

Vår vision och vårt uppdrag är att ta hand om alla – medarbetare, kunder och patienter.

 
 
 

Legitimerad vårdpersonal

All vår letgitimerade vårdpersonal har svensk legitimation som utfärdats av Socialstyrelsen. Många av våra sjuksköterskor har mer än 10-15 års erfarenhet från att arbeta på sjukhus eller inom äldreomsorgen i sitt hemland inom EU. Minimikravet för att bli anställd på Continuum är två års yrkeserfarenhet, godkänd yrkes legitimation och lägst B2 som godkänd språknivå i Svenska.

Vår språkutbildning är indelad i sex nivåer enligt Europarådets referensram för språk, CEFR. Språkskolan går från A1 till C2. Tanken med referensramen är att såväl medarbetare, arbetsgivare och ni som kund ska kunna referera till en gemensam skala. Våra medarbetare genomför sin B2 språkutbildning för att avsluta med SWEDEX språktest, både muntligt och skriftligt.

Alla medarbetare genomgår även ett kompletterande utbildningsprogram framtaget av Continuums samordnare, MAS och legitimerade sjuksköterskor som är konsultchefer i Sverige. Många system skiljer sig åt mellan de olika länderna, så som dokumentation, lagar och ansvar. Genom tester kvalitetssäkrar vi att våra medarbetare har den kunskap som krävs för att arbeta i Sverige.

Språknivån, kommer den vara tillräcklig?

När våra medarbetere från EU kommer till Sverige för första gången då förstår de framställningar och kan förklara sin ståndpunkt i en problemsituation. De kan läsa detaljerade artiklar och rapporter samt skriva sammanhängde texter. De kan delta i samtal så pass ledigt att de kan umgås och samtala med kollegor i arbetsgruppen, patienten eller med dig som anhörig på ett naturligt sätt.  De kan ta del i diskussioner och diskutera olika lösningar, för- och nackdelar. Det som krävs i starten av vårt samarbete är att du har lite mer tålamod. Ett verktyg som vi lär ut är, "teach-back metoden". Det betyder enkelt att du ber vår medarbetare att redogöra eller sammanfatta vad ni har kommit överens om. Allf för att undvika misstag och att ni har samma uppfattning.  

 

Genom åren har vi skaffat oss bred kompetens och erfarenhet kring hur vi ska kunna handleda våra medarbetare när de väl är på plats i Sverige. Vi arbetar aktivt med vidareutbildning, både vad det gäller språket men även kulturella skillnader, yrkesutbildning och individuell coaching. Allt detta hänger ihop så att vår legitimerade vårdpersonal kan känna sig trygga med att kommunicera med patienter, kollegor och anhöriga på sitt nya språk. Vi finns alltid nära tillhands för både våra kunder och vår vårdpersonal och har utarbetade kommunikationsverktyg som vi kontinuerligt lär våra medarbetare att tillämpa.

Referenser

Vi hade inte klarat oss utan hjälpen från Continuum. Deras koncept är ett nytänkande på marknaden och samarbetet har fungerat utmärkt”

Enhetschef, Region Skåne

Mycket duktiga sjuksköterskor med en god medicinsk kompetens, hög arbetsmoral och en god kollega”

Enhetschef, Danderyds sjukhus

-  Akutvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett hade inte kunnat hålla öppet om det inte vore för "Orangesystrarna" som bemannar avdelningen.

-  De andra företagen som är upphandlade är inte alls så leveranssäkra. De har enstaka sköterskor. Continuum jobbar på ett annat sätt med kontinuitet som passar i hälso- och sjukvården där man bygger upp en relation och det är samma sjuksköterskor som kommer tillbaka på regelbunden bas över lång tid så det finns väldigt många fördelar med deras sätt att arbeta när man har de stora bekymmer som vi har med kompetensförsörjningen.

Språket är en utmaning i början, det krävs förberedelse och samarbete”

Enhetschef, Västmanlands läns sjukhus Västerås

 

Kontakta oss

Continuum
Frösundaviks Allé 15
169 70 Solna
Jolanta Zutautiene
Ekonomiansvarig
+370 610 10959
jz@orangehelse.no
Åsa Fredriksson
Konsultchef
073 585 01 55
af@continuum.nu
Helene Högberg Kessy
Säljansvarig 
072 585 52 03
hhk@continuum.nu
Laimona Custodio
Operations manager
+370 616 17566
lc@continuum.nu

 

Continuum Vård & Omsorg

Ringborregatan 1A
721 34 Västerås
 
Lena Myrberg
(i föreldraledighet)
Verksamhetschef
Continuum Vård & Omsorg
072 585 01 04
lm@continuum.nu
Corina Dinu Ionescu
Ledningsansvarig sjuksköterska
072 585 00 62
cdi@continuum.nu
Jose Chavez
Samordnare Västerås
jc@continuum.nu
+46761315581